SZKOLENIE DLA RZECZOZNAWCÓW W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO EKSPERT

Tematem szkolenia były techniki kosztorysowania napraw pojazdów w procesie likwidacji szkód w systemach eskperckich w kontekście opiniowania rozliczeń kosztów naprawy uszkodzonych pojazdów. Na szkoleniu przekazano nam wiele praktycznych i merytorycznych informacji, które pomogą w opiniowaniu spornych kwestii związanych z likwidacją szkód.